Het goede doel: Stichting Hartekind

Ieder jaar worden in Nederland 1.500 kinderen geboren met een aangeboren hartafwijking. Dat zijn er heel erg veel. De hartafwijking is zelfs de meest voorkomende aangeboren afwijking die er is.

Nog geen vijftig jaar geleden overleden bijna alle kinderen met een aangeboren hartafwijking en werd maar een heel klein percentage volwassen. Sindsdien is de ontwikkeling van de behandelmogelijkheden gelukkig snel gegaan. Het leidde ertoe dat tegenwoordig meer dan 90 procent van alle kinderen met een aangeboren hartafwijking volwassen wordt.

In Nederland leven momenteel meer dan 25.000 kinderen en even zoveel volwassenen met een aangeboren hartafwijking. Ondanks de geweldige stappen in de afgelopen 50 jaar, is de zorg en aandacht voor deze indicatie hard nodig. Kinderen met een aangeboren hartafwijking moeten namelijk een normaal en gezond leven kunnen leiden. Hiervoor is nog veel werk te verzetten. De artsen moeten complicaties, restafwijkingen, hartritmestoornissen, hartfalen, hersenschade en ontwikkelingsproblemen veel beter leren begrijpen, behandelen en voorkomen. En hiervoor is onderzoek nodig en dus geld. Hier gaan wij voor knokken!

Stichting Hartekind is in 2008 opgericht door ouders vanuit de patiëntenvereniging aangeboren hartafwijkingen om dit levensbelangrijk onderzoek te financieren. Stichting Hartekind is een CBF erkend goed doel en voldoet aan de strenge eisen die het CBF stelt.